Adata? A.?. Genel Merkez
Tomtom Mah. ?stiklal Cad. Beyo?lu ?? Merkezi No: 187/5           P.K.: 34433        Galatasaray – Beyo?lu / ?stanbul

Tel :    (212) 252 07 05
Faks : (212)  252 07 09
E-posta: info@adatas.com.tr


?unu daha büyük bir haritada görüntüle: Adata? Büyükada Tesisleri ve ??letmesi A.?.

Sunset Club Mavi Büyükada
Büyüktur Yolu No: 12 Adalar / Büyükada
Tel: (216) 382 60 75
Fax: (216) 382 70 08

E-posta: buyukada@sunsetmavi.com

Ula??m:

Nas?l Gidilir?
?stanbul’un Anadolu ve Avrupa yakas?ndan s?k s?k kalkan vapurlarla, yar?m saatlik bir yolculuk yapt?ktan sonra, Büyükada iskelesine ç?k?l?r. Motorlu ta??tlar bulunmad???ndan, ada içi ula??m faytonlarla ve bisikletlerle sa?lan?r. Vapur iskelesinden binilen faytonlar ile tesisimize var?l?r.


© Copyright Adata? 2011. All rights reserved.