?stanbul Büyükada Tesisimizden

Büyükada, Sunset Mavi’de Ya?an?r…

2015 sezonu öncesinde Club Mavi olarak hizmet veren tesisimiz, 2015 itibariyle Sunset Mavi olarak hizmet verecek.

Adan?n e?siz manzaras?n?, huzurunu, oksijen dolu havas?n? ya?amak isteyenler için Sunset Mavi hizmetinizde.

Sunset Mavi; Büyükada’n?n e?siz manzaras?na hakim bir noktada kurulmu? olup, ah?ap binas? ile konaklama hizmeti vermektedir. Ah?ap bina, her kat?n tavanlar?n?n yüksek oldu?u ve ünitelerin büyük bir sofaya aç?ld??? tarihi bir kö?ktür. Odalar?m?z?n da??l?m? 6 adet çift ki?ilik, 7 adet 3 ki?ilik, 2 adet 5 ki?ilik suit aile odas? ?eklinde olup, tarihi ah?ap binam?zda toplam 15 adet oda bulunmaktad?r. Odalar?m?z deniz, orman ve bahçe manzaras? olmak üzere farkl? konumlarda olup, s?cak suyumuz güne? enerjisi ile sa?lanmaktad?r. Kahvalt?m?z, set menü olarak sunulmakla beraber; Sunset Mavi, restaurant, çay bahçesi, çocuk oyun park?, voleybol sahas? ile her ya?taki tatilcinin keyif alaca?? bir tesistir.

Büyükada’n?n Gözdesi, Sunset Mavi’de Neler Yapabilirsiniz;

Konaklama, restaurant, dü?ün, ni?an ve toplu yemek organizasyonlar? veren tesisimizde sevdiklerinizle ho?ça vakit geçirebilir, Büyükada’n?n güzelli?ini ya?ayabilirsiniz.

  • Nisan ve Ekim aylar? aras?nda hizmet veren tesisimizde haftaiçi ve haftasonu konaklayabilirsiniz.
  • Konaklama yapt???n?zda, Sunset Mavi’ye yak?n plajlardan faydalanabilirsiniz.
  • Sunset Mavi’nin e?siz manzaras? e?li?inde sizi kahvalt?ya ya da yeme?e bekliyoruz. Sunset Mavi’nin lezzetlerini tatmak için geç kalmay?n.
  • Evleniyorsunuz ve dü?ününüzün çok özel bir mekanda olmas?n? istiyorsunuz, o halde Sunset Mavi tam size göre. Dü?ün, ni?an ve toplu yemek organizasyonlar?n?z için görü?ebiliriz.
  • Özel günlerde canl? müzik e?li?inde ak?am yeme?i için Sunset Mavi’ye gelebilirsiniz.
  • Diyelim ki, Sunset Mavi’ye özel olarak gelemediniz, Büyükada’ya geldi?inizde mutlaka bizi ziyaret edin, kahvemizden için…
  • D?? Görünüm


  • ?ç Görünüm


© Copyright Adata? 2011. All rights reserved.